Wie krijgt een Cunerapas?

Met de Cunerapas kunt u gebruik maken van de minimaregelingen van de gemeente Rhenen. De Cunerapas is niet alleen bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook voor werkende mensen met een laag inkomen. Op deze pagina leest u of u in aanmerking komt voor een Cunerapas. Dat is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.

Wanneer heeft u recht op minimaregelingen?

  • U woont in de gemeente Rhenen.
  • Uw netto maandinkomen is lager dan de inkomensgrens genoemd in onderstaande tabel.
  • Uw vermogen is lager dan de gestelde norm in onderstaande tabel.

Kies uw type huishouden. Neem vervolgens uw netto maandinkomen exclusief vakantiegeld en controleer of het bedrag lager is dan de genoemde grens. Valt uw netto maandinkomen binnen één van deze groepen? Dan weet u uw inkomensgroep (100%, 110% of 120%). Bekijk daarna de tabel daaronder om uw vermogen te controleren.

Tabel om het inkomen te controleren
Personen 18 tot 21 jaar zonder kinderen 100% 110% 120%
Alleenstaand € 302,- € 332,- € 362,-
Gehuwd of samenwonend, allebei jonger dan 21 jaar € 604,- € 664,- € 724,-
Gehuwd of samenwonend, één persoon 21 jaar of ouder € 1.175,- € 1.293,- € 1.410,-
Personen 18 tot 21 jaar met kinderen 100% 110% 120%
Alleenstaand € 302,- € 332,- € 362,-
Gehuwd of samenwonend, allebei jonger dan 21 jaar € 953,- € 1.048,- € 1.144,-
Gehuwd of samenwonend, één persoon 21 jaar of ouder € 1.525,- € 1.677,- € 1.829,-
Personen tussen 21 jaar en pensioen 100% 110% 120%
Alleenstaand € 1.223,- € 1.345,- € 1.467,-
Alleenstaande ouder/verzorger € 1.223,- € 1.345,- € 1.467,-
Gehuwd of samenwonend, allebei jonger dan pensioen € 1.747,- € 1.921,- € 2.096,-
Pensioengerechtigden 100% 110% 120%
Alleenstaand € 1.358,- € 1.494,- € 1.629,-
Alleenstaande ouder/verzorger € 1.358,- € 1.494,- € 1.629,-
Gehuwd of samenwonend € 1.840,- € 2.024,- € 2.208,-
Kostendelersnorm: voor personen tussen 21 jaar en pensioen   110% 120%

Wie met één of meer meerderjarige personen in dezelfde
woning zijn hoofdverblijf heeft

     
Tweepersoonshuishouden 50% € 961,- € 1.048,-
Driepersoonshuishouden 43,33% € 833,- € 908,-
Vierpersoonshuishouden 40% € 769,- € 838,-

 

Tabel om het vermogen te controleren
Gezinssituatie Maximaal vermogen*
Alleenstaand € 7.575,-
Alleenstaande ouder/verzorger € 15.150,-
Gehuwd of samenwonend € 15.150,-

 

* Vermogen is uw (spaar)geld en bezittingen samen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor en (spaar)geld op de bankrekening(en) van u (en eventueel uw partner). Een eigen woning in Nederland of in het buitenland telt niet mee als vermogen. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft u géén uitvaartverzekering? Dan mag u als reserve voor niet verzekerde uitvaartkosten een bedrag van € 7.500 per persoon aftrekken van uw vermogen.

Als uw inkomen én vermogen binnen de aangegeven grenzen vallen, kunt u een aanvraag doen voor een Cunerapas met daarop (één van) de minimaregelingen. Op de Cunerapas staan de regelingen waar u recht op heeft, het is mogelijk om een extra regeling aan te vragen als u uw Cunerapas binnen heeft.

Ga naar het aanvraagformulier

 

Wanneer heeft u geen recht op een Cunerapas?

In de volgende situaties heeft u geen recht op de Cunerapas:

  • U bent gedetineerd (de eventuele partner kan wel in aanmerking komen).
  • U staat niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie als woonachtig in Rhenen.
  • U bent jonger dan 18 jaar (dan kunt u niet zelfstandig een aanvraag doen).
  • U verblijft niet rechtmatig in Rhenen (vreemdelingen die op grond van artikel 11 van de Participatiewet geen recht op uitkering hebben).
  • Personen met inkomen uit studiefinanciering / DUO, tenzij er sprake is van een ten lasten komend kind.

Is uw inkomen en/of vermogen te hoog en komt u daarom niet in aanmerking voor deze minimaregelingen? Neem contact op met de gemeente Rhenen om te zien of u mogelijk recht heeft op andere vormen van inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand.

 

Bekijk de website van gemeente Rhenen

Neem contact op met gemeente Rhenen

 

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst eens bij onze veelgestelde vragen. Wie weet staat het antwoord dat u zoekt er al bij. Als dat niet zo is, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Heb je vragen over de Cunerapas?

Wij beantwoorden ze graag!