Overige gemeentelijke regelingen

Bij de gemeente Rhenen kunt u ook andere regelingen aanvragen, zoals:

  • Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
  • Bijzondere bijstand
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Collectieve Ziektekostenverzekering

Deze kunt u niet via Bureau Minimaregelingen aanvragen. Wilt u deze regelingen aanvragen? Ga dan naar de website van de gemeente Rhenen voor meer informatie. Kijk daar onder het kopje 'Uitkeringen en regelingen bij laag inkomen'.

Naar gemeente Rhenen

Heb je vragen over de Cunerapas?

Wij beantwoorden ze graag!