Geldige bewijsstukken Cunerapas en energietoeslag

 

Voor de aanvraag van een Cunerapas of de energietoeslag moet aangeleverd worden: 

 • Bewijs van het inkomen van alle leden van het huishouden boven de 21 jaar 
 • Bewijs van de algemene heffingskorting van de niet werkende/ minst verdienende partner 
 • Bewijs van de inkomensafhankelijke combinatiekorting/ alleenstaande ouder met inkomen uit tegenwoordige arbeid. 

 


 

Lijst van bewijsstukken

De volgende bewijsstukken kunnen per soort inkomen aangeleverd worden:

Loon

 • Recente maandspecificatie loon
 • Bij onregelmatig loon altijd drie opeenvolgende recente maanden

Bijstandsuitkering

 • Recente maandspecificatie uitkering

IOAW/ IOW/ IOAZ uitkering

 • Recente maandspecificatie uitkering
 • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

AIO uitkering

 • Recente maandspecificatie uitkering
 • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

WIA/ WGA/ IVA/ WAZ uitkering

 • Recente maandspecificatie uitkering
 • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

WW uitkering

 • Recente maandspecificatie uitkering
 • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

ANW uitkering

 • Recente maandspecificatie uitkering
 • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

ZW uitkering

 • Recente maandspecificatie uitkering
 • Bij onregelmatige uitkering altijd drie opeenvolgende recente maanden

Wajong uitkering

 • Recente maandspecificatie uitkering

AOW uitkering

 • Recente maandspecificatie uitkering

Pensioen

 • Recente maandspecificatie pensioen

Algemene heffingskorting belastingdienst

 • Voorlopige Aanslag Belastingdienst 2022

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

 • Voorlopige Aanslag Belastingdienst 2022

Studiefinanciering

 • Overzicht DUO

Partneralimentatie

 • Bankafschrift / beschikking scheiding

Inkomen uit eigen onderneming / ZZP’er

 • Volledige Winst- en Verliesrekening van voorafgaand jaar opgemaakt door een erkend accountantskantoor en/of de volledige aangifte van de onderneming van voorafgaand jaar.

PGB uitbetaald aan partner of overig gezinslid

 • De aangifte inkomstenbelasting met de toekenning van het maandelijks uit te keren bedrag van de uitkerende instantie of jaaroverzicht.

 


 

Wat telt niet mee als inkomen:

 • Alimentatie kinderen;
 • Kinderbijslag;
 • Kindgebonden budget;
 • Persoonsgebonden budget (pgb) dat u ontvangt om zorg in te kopen;
 • Huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. En andere inkomsten op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR);
 • Energietoeslag;
 • Inkomsten uit arbeid van kinderen onder de 21 jaar;
 • Rente over vermogen en spaargeld;
 • De jonggehandicaptenkorting;
 • Vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.800,- per jaar;
 • Giften van maximaal € 1.200,- per jaar;
 • Premies en onkostenvergoeding.
 • Overige inkomsten die niet meetellen als inkomen, maar minder vaak voorkomen, zijn te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.4

Heb je vragen over de Cunerapas?

Wij beantwoorden ze graag!