Chronisch zieken en gehandicapten

De chronisch ziekenregeling gaat in per 1 juli 2023. Als u binnen de inkomenstoets valt en u een garantverzorgd 3 polis hebt, dan wordt de regeling automatisch verlengd.

Aanvragen van de extra regeling ‘Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2022’ is na 1-7-2023 niet meer mogelijk. Startdatum aanvragen voor de extra regeling 2023 wordt nog bekend gemaakt. Houdt de website in de gaten.

 

Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan kunt u een bijdrage van €200 ontvangen voor de extra kosten die u vanwege uw ziekte of handicap maakt. Deze regeling is alleen voor volwassenen.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft u:

  • een geldige WMO-indicatie, WLZ indicatie of CIZ indicatie, of;
  • een geldige gehandicaptenparkeerkaart, of;
  • een geldige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, IVA, WGA, WAZ of Wajong-uitkering), of;
  • een geldige uitkering op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ met ontheffing van de sollicitatieplicht op basis van medische gronden, of;
  • het volledige wettelijke eigen risico (€385) voor uw zorgverzekering betaald in 2022 of 2023 of;
  • GarantVerzorgd 3 zorgverzekering van Menzis (polisblad van het jaar 2023).

 

Hoe vraagt u deze regeling aan?

  1. Log in op uw persoonlijke account
  2. Klik op "extra regeling aanvragen"
  3. Vul uw gegevens in en voeg een van bovenstaande bewijsstukken toe
  4. Verstuur uw aanvraag

Heb je vragen over de Cunerapas?

Wij beantwoorden ze graag!